Onze interventies

Onze beeldende interventies hebben als algemeen doel mensen te activeren en hun gevoel van eigenwaarde en daarmee het gevoel van het hebben van betekenis (in de samenleving) te vergroten. Hierdoor spelen we op een positieve (en soms ook preventieve) manier in op risicofactoren om buiten de samenleving te vallen.  

Hoewel we veel in groepsverband werken, ligt de focus van wat we doen vaak op individuele ontwikkeling van de deelnemers in de groep. We gaan uit van ieders verhaal en talent. Ieder mens heeft iets te bieden; talenten waar anderen van kunnen genieten of op een positieve manier hun voordeel mee kunnen doen. De aanpak is erop gericht om deelnemers te wijzen op hun kwaliteiten, we dagen hen vervolgens uit zichzelf meer te laten zien. Het persoonlijke verhaal en/of talent vormt altijd de basis van onze aanpak.

Mijn verhaal

Mijn verhaal

Mijn Verhaal is een groepsactiviteit voor iedereen die het gevoel hebben er minder toe te doen of van betekenis te zijn. Deelnemers maken via zelfgemaakte (polaroid)foto’s en korte verhalen hun dagelijks leven zichtbaar door activiteiten, hobby’s en voor hen belangrijke mensen vast te leggen. Vervolgens deelt iedere deelnemer zijn/haar verhaal binnen de groep.

Generatieclub Feijenoord

Generatieclub Feijenoord

Generatieclub Feijenoord bestaat uit de oudste generatie van het gebied Feijenoord in Rotterdam-Zuid. Iedereen boven de 65 jaar is welkom. De club is divers en wordt vertegenwoordigd door verschillende leeftijden en culturen. De mensen die meedoen worden uitgedaagd om hun kwaliteiten en talenten te ontdekken, in te zetten en te ontwikkelen. Stadstrainers ondersteunt de leden met het zetten van nieuwe stappen en het aangaan van uitdagingen, en faciliteert (collectieve) ideeën met middelen en voorzieningen.

Toolbox persoonsgerichte zorg

Toolbox persoonsgerichte zorg

Wij, Stadstrainers, houden teams en medewerkers een spiegel voor, ontwikkelen (visuele) handvatten en sturen op een meer inhoudelijk gesprek, waardoor steeds vaker in alle lagen eigen beslissingen en initiatief wordt genomen. We stimuleren de teams om te vieren wat goed gaat en werken steeds nauwer samen met de eigen ontwikkelcoaches van de Zellingen. Stadstrainers heeft een stimulerende en enthousiasmerende rol, we zetten mensen in hun kracht en creëren binnen teams de basis om te groeien. We zijn voor de menselijke kant van de zorg en werken met een positieve inslag.

Het verhaal van…

Het verhaal van…

Het verhaal van is een interventie waarbij met persoonlijke, afzonderlijke verhalen van bewoners van een seniorencomplex wordt toegewerkt naar een gezamenlijk verhaal; een gezamenlijke toekomst met (nieuwe) gezamenlijke ervaringen. Persoonlijke verhalen worden in eerste instantie in verschillende beeldende vormen (fotografie/collage/taal) ingezet voor een kwalitatieve ontmoeting tussen de -tot dan toe voor elkaar vaak onbekende- bewoners.

Communicatieve tools voor het sociale domein

Communicatieve tools voor het sociale domein

Vanuit onze beeldende interventies waarbij aandacht is voor zorgvuldige communicatie en werkboeken of presentatiemateriaal zorgvuldig is vormgegeven, kregen we steeds vaker de vraag om mee te denken over communicatievraagstukken. Zo zijn we gestart met het vormgeven van communicatieve tools voor het sociale domein a.d.h.v. concrete vraagstukken. Stuk voor stuk zijn de oplossingen gebruiksvoorwerpen, ingezet in informele gesprekken en hulpverlening.