Onze interventies

Onze beeldende interventies hebben het doel mensen te activeren en hun gevoel van eigenwaarde en het hebben van betekenis (in de samenleving) te vergroten. Hierdoor spelen we op een positieve (en soms ook preventieve) manier in op risicofactoren die mensen buiten de samenleving kunnen laten vallen.  

Hoewel we veel in groepsverband werken, ligt de focus op wat we doen vaak op individuele ontwikkeling van deelnemers. We gaan uit van ieders verhaal en talent. Ieder mens heeft iets te bieden; talenten waar anderen van kunnen genieten of op een positieve manier hun voordeel mee kunnen doen. De aanpak is erop gericht om deelnemers te wijzen op hun kwaliteiten. We dagen hen vervolgens uit zichzelf meer te laten zien. Het persoonlijke verhaal en/of talent vormt altijd de basis van onze aanpak.

Mijn verhaal

Mijn verhaal

Mijn Verhaal is een groepsactiviteit voor iedereen die het gevoel heeft er minder toe te doen of van betekenis te zijn. Deelnemers maken via zelfgemaakte (polaroid)foto’s en korte verhalen hun dagelijks leven zichtbaar door activiteiten en voor hen belangrijke mensen en hobby's vast te leggen. Vervolgens deelt iedere deelnemer zijn/haar verhaal binnen de groep.

Generatieclub Feijenoord

Generatieclub Feijenoord

Generatieclub Feijenoord bestaat uit de oudste generatie van het gebied Feijenoord in Rotterdam-Zuid. Iedereen boven de 65 jaar is welkom. De club is divers en wordt vertegenwoordigd door verschillende leeftijden en culturen. De mensen die meedoen worden uitgedaagd om hun kwaliteiten en talenten te ontdekken, in te zetten en te ontwikkelen. Stadstrainers ondersteunt de leden met het zetten van nieuwe stappen en het aangaan van uitdagingen, en faciliteert (collectieve) ideeën met middelen en voorzieningen.

Zorg vanuit de relatie

Zorg vanuit de relatie

Zorg vanuit de relatie is een 'community building' programma waarmee we samen met zorgorganisaties de omgeving van cliënten willen laten bijdragen aan het leefplezier van die cliënt. Dit vraagt om een cultuuromslag waarbij de rol van de beroepskracht verandert en de regie meer bij de bewoner en naasten komt te liggen. Samen met beroepskrachten wordt zo invulling gegeven aan zorg en welzijn.

Het verhaal van…

Het verhaal van…

Het verhaal van is een interventie waarbij met persoonlijke, afzonderlijke verhalen van bewoners van een seniorencomplex wordt toegewerkt naar een gezamenlijk verhaal; een gezamenlijke toekomst met (nieuwe) gezamenlijke ervaringen. Persoonlijke verhalen worden in eerste instantie in verschillende beeldende vormen (fotografie/collage/taal) ingezet voor een kwalitatieve ontmoeting tussen de -tot dan toe voor elkaar vaak onbekende- bewoners.