Mijn verhaal

34
Trainers
472
Deelnemers
5
Gemeenten

Mijn Verhaal is een (bij movisie erkende) groepsactiviteit die is ontwikkeld voorthuiswonende 65-plussers die risico lopen op vereenzaming, mensen met psychische kwetsbaarheid en jongeren die op zoek zijn naar hun identiteit.

Deelnemers maken via zelfgemaakte (polaroid)foto’s en korte verhalen hun dagelijks leven zichtbaar door activiteiten, hobby’s en voor hen belangrijke mensen vast te leggen. Vervolgens deelt iedere deelnemer diens verhaal binnen de groep. Fotografie wordt ingezet als middel om het delen van dit verhaal makkelijker te maken; foto’s zetten het verhaal kracht bij en ondersteunen deelnemers die moeite hebben met zich in woorden uit te drukken.In het proces (her)ontdekken deelnemers wat zij belangrijk vinden en krijgen weer zicht op de eigen identiteit. De groep werkt samen toe naar een feestelijke presentatie waarbij zij hun verhaal delen met een door hen zelf uitgenodigd publiek. Denk hierbij aan familie, vrienden, bekenden, professionals of begeleiders. De aandacht voor ieders persoonlijke verhaal van de deelnemers geeft een boost aan het zelfvertrouwen.

Mijn Verhaal wordt begeleid door een trainer die in het dagelijks leven werkzaam is als professional of vrijwilliger in het sociale domein. Voorafgaand loopt iedere trainer een train-de-trainer programma doorvan Stadstrainers.

Ambassadeurspoule

Speciaal voor netwerken en gemeenten is een ambassadeurspoule opgericht. Deze bestaat uit oud-deelnemers van Mijn Verhaal. Deze groep oud-deelnemers vindt het zelf waardevol om hun verhaal en ervaring van het deelnemen aan Mijn Verhaal vaker te delen met een groter publiek, op diverse gelegenheden. Organiseert u als gemeente, sociale organisatie of netwerk organisatie een bijeenkomst diepast bij een van onze doelgroepen en/of thema’s zoals eenzaamheid, mentale gezondheid, zingeving, opgroeien of andere aangrenzende thema’s, informeer dan bij Stadstrainers of bij onze ambassadeurs, om ook op uw podium hun verhaal kunnen delen. Dit doet u door te mailen naar info@stadstrainers.nl

Aanpak

De interventie Mijn Verhaal kent de volgende fases:

1.
Bepalen en werven beoogde deelnemersgroep
2.
De bijeenkomsten
3.
Boekjes ontwikkelen & presentatie voorbereiden
4.
Afsluitende presentatie
5.
Napraten

Partners