Mijn verhaal

34
Trainers
399
Deelnemers
4
Gemeenten

Mijn Verhaal 65+

Mijn Verhaal 65+ is een groepsactiviteit voor alle thuiswonende 65-plussers die het gevoel hebben er minder toe te doen of van betekenis te zijn. Deelnemers maken via zelfgemaakte (polaroid)foto’s en korte verhalen hun dagelijks leven zichtbaar door activiteiten, hobby’s en voor hen belangrijke mensen vast te leggen. Vervolgens deelt iedere deelnemer zijn/haar verhaal binnen de groep. Fotografie wordt ingezet als middel om het delen van dit verhaal makkelijker te maken; foto’s zetten het verhaal kracht bij en ondersteunen deelnemers die moeite hebben met zich in woorden uit te drukken. In het proces (her)ontdekt de deelnemer wat hij/zij belangrijk vindt en krijgt weer zicht op de eigen identiteit. De groep werkt samen toe naar een feestelijke presentatie waarbij zij hun verhaal delen met publiek. De aandacht voor ieders persoonlijke verhaal geeft een boost aan het zelfvertrouwen van de deelnemers.

Mijn Verhaal voor mensen in Herstel  

Mijn Verhaal voor mensen in Herstel is een herstelgerichte groepsactiviteit voor alle mensen die vanwege een moeilijke periode in hun dagelijks leven het gevoel hebben er minder toe te doen of van betekenis te zijn. Deelnemers maken via zelfgemaakte (polaroid)foto’s en korte verhalen hun dagelijks leven zichtbaar door activiteiten, hobby’s en voor hen belangrijke mensen vast te leggen. Vervolgens deelt iedere deelnemer zijn/haar verhaal binnen de groep. Fotografie wordt ingezet als middel om meer inzicht te krijgen in de periode van herstel, waar de deelnemers nu inzitten en vast te leggen wat voor hen als mens belangrijk is. Ook maken de foto’s het delen van dit verhaal makkelijker te maken; foto’s zetten het verhaal kracht bij en ondersteunen deelnemers die moeite hebben met zich in woorden uit te drukken. In het proces (her)ontdekt de deelnemer wat hij/zij belangrijk vindt en krijgt weer zicht op de eigen identiteit. De groep werkt samen toe naar een feestelijke presentatie waarbij zij hun verhaal delen met publiek. De aandacht voor ieders persoonlijke verhaal geeft een boost aan het zelfvertrouwen van de deelnemers.

Aanpak

De interventie Mijn Verhaal kent de volgende fases:

1.
Bepalen en werven beoogde deelnemersgroep
2.
De bijeenkomsten
3.
Boekjes ontwikkelen & presentatie voorbereiden
4.
Afsluitende presentatie
5.
Napraten

Partners