Echte aandacht voor ieders verhaal!

Stadstrainers vindt het belangrijk dat alle mensen zich als mens gehoord en gezien voelen, zodat zij het gevoel hebben ertoe te doen en de ruimte voelen om mee te doen!

RIK

Oprichter - Voorman - Concept - Uitvoering - Acquisitie

JULIA

Uitvoering - Communicatie - Klankbord - Social-Media - Evaluatie

Annemiek

Uitvoering - Acquisitie - Klankbord
- Evaluatie 

Zippora

Uitvoering - Klankbord - Evaluatie

Jildou

Stagiair - Ondersteuning - Doorontwikkeling

Annemiek

Uitvoering - Acquisitie - Klankbord
- Evaluatie 

Wat we doen

Stadstrainers ontwikkelt sociale (groeps)interventies op maat voor diverse doelgroepen. Stadstrainers helpt daarbij  deelnemers op een interactieve manier (vaak via foto's) hun eigen verhaal in beeld te brengen en hun behoefte zichtbaar te maken voor anderen. Zo helpen we mensen die het moeilijk vinden om hun behoeftes te verwoorden, om zichzelf te laten zien, stil te staan bij hun dagelijks leven en voor zichzelf stappen te formuleren voor de toekomst.

Ook werken we veel met professionals in de sociale sector, waarmee we in hun werksituatie naar hun dagelijks werk kijken en op dezelfde manier, via beeld en verhaal uitdagen om individuele en gezamenlijke (in teamverband) doelen te stellen. Hun eigen doelgroep is direct of indirect onderdeel van dit proces. Het doel is dat de professional weer weet waar zijn motivatie ligt en weer met energie werkt!

lees meer