Echte aandacht voor ieders verhaal!

Stadstrainers daagt mensen via (groeps)interventies uit om op een leuke, verbeeldende manier te reflecteren op hun dagelijks leven en doelen te stellen voor de eigen toekomst.

RIK

Oprichter - Voorman - Concept - Uitvoering - Acquisitie

Marcha

Uitvoering - Concept - Communicatie - Evaluatie

Annemiek

Uitvoering - Acquisitie - Klankbord
- Evaluatie 

Zippora

Uitvoering - Klankbord - Evaluatie

Jildou

Stagiair - Ondersteuning - Doorontwikkeling

Annemiek

Uitvoering - Acquisitie - Klankbord
- Evaluatie 

Wat we doen

Door middel van sociale (groeps)interventies laten we mensen op een interactieve, laagdrempelige manier stilstaan bij hun dagelijks leven of werk. We ontwikkelen zowel interventies die zich richten op het dagelijks leven als op werksituaties (binnen het sociale domein). Onze expertise ligt bij het naar boven halen van persoonlijke verhalen en ervaringen, van waaruit we mensen activeren en in hun dagelijkse omgeving sociale dynamiek op gang brengen. We vinden het belangrijk om mensen die zich moeilijk in woorden kunnen uitdrukken een stem te geven en ontwikkelen tools en methodieken waarmee zij zichzelf kunnen laten zien.

Het hoofddoel van de interventies is dan ook dat mensen zich bewuster worden van zichzelf en de daarbij komende kwaliteiten, interesses en behoeften. Je zet namelijk in je leven makkelijker een stap vooruit als je weet wat je eigen kwaliteiten en kwetsbaarheden zijn!

lees meer