ALLE STADSBEWONERS DOEN ERTOE

“Wij zorgen ervoor dat stadsbewoners zich als mens gehoord en gezien voelen en daardoor het benodigde zelfvertrouwen ontwikkelen om mee te doen.”

RIK

Oprichter - Voorman - Concept - Uitvoering - Acquisitie

JULIA

Uitvoering - Communicatie - Klankbord - Social-Media - Evaluatie

Annemiek

Uitvoering - Acquisitie - Klankbord
- Evaluatie 

Zippora

Uitvoering - Klankbord - Evaluatie

Jildou

Stagiair - Ondersteuning - Doorontwikkeling

Annemiek

Uitvoering - Acquisitie - Klankbord
- Evaluatie 

ONS DOEL

is dat stadsbewoners zich door onze activiteiten serieus genomen voelen en zo weer het benodigde zelfvertrouwen ontwikkelen om mee te gaan doen, in zowel hun eigen omgeving als in de samenleving. Dit doordat zij kwalitatieve contacten aangaan (en die vaak ook behouden), een beter beeld krijgen van hun leven,  weer kansen zien (en stappen durven zetten om deze kansen te benutten) en uiteindelijk inzien dat zij zelf over de capaciteiten en talenten beschikken om (weer) mee te doen met hun omgeving en de samenleving!

lees meer