PROFESSIONALS IN HET WERKVELD...

 • ...betrekken wij als samenwerkingspartner in onze projecten voor stadsbewoners, omdat zij dagelijks met hen werken en wij geloven dat dit een impuls kan geven in hun relatie met de stadsbewoners waarmee zij werken.

 • Ook dagen we professionals in specifieke projecten (als deelnemer) uit om samen met collega’s te kijken naar hun motivatie voor hun werk, hun onderlinge samenwerking en hun relatie met de stadsbewoners waarmee zij werken.

PROFESSIONALS IN HET WERKVELD

 • betrekken wij als samenwerkingspartner in onze projecten voor stadsbewoners, omdat zij dagelijks met hen werken en wij geloven dat dit een impuls kan geven in hun relatie met de stadsbewoners waarmee zij werken.

 • dagen we in specifieke projecten (als deelnemer) uit om samen met collega’s te kijken naar hun motivatie voor hun werk, hun onderlinge samenwerking en hun relatie met de stadsbewoners waarmee zij werken.

WIj als stadstrainers

 • Hebben ieder om persoonlijke redenen affiniteit met de deelnemers, zowel de stadsbewoners als de professionals met wie we werken.
 • Beschouwen (kwetsbare) mensen niet als een ‘drager’ van één of meer problemen, maar gewoon als mens. Iedere stadsbewoner doet ertoe: alle mensen zijn gelijkwaardig.
 • Spreken de taal van onze deelnemers en bieden hen een handvat om zichzelf te laten zien aan anderen.
 • Zijn in staat om de vertaalslag te maken van ‘abstracte beleidsdoelen’ naar ‘praktijk van alle dag’ en andersom.
 • Kan als geen ander het gesprek op gang brengen en op gang houden over alles wat de deelnemer als persoon aangaat.
 • Staan in de praktijk, tussen de mensen (en dus niet tegenover of naast) onze deelnemers. We stellen we onszelf dan ook net zo kwetsbaar op als dat we van deelnemers verwachten.

PROFESSIONALS IN HET WERKVELD

 • betrekken wij als samenwerkingspartner in onze projecten voor stadsbewoners, omdat zij dagelijks met hen werken en wij geloven dat dit een impuls kan geven in hun relatie met de stadsbewoners waarmee zij werken.

 • dagen we in specifieke projecten (als deelnemer) uit om samen met collega’s te kijken naar hun motivatie voor hun werk, hun onderlinge samenwerking en hun relatie met de stadsbewoners waarmee zij werken.