Toolbox persoonsgerichte zorg

2
Betrokken zorginstellingen
20
Zorgteams getraind
300
Bewoners

Wij, Stadstrainers, houden teams en medewerkers een spiegel voor, ontwikkelen (visuele) handvatten en sturen op een meer inhoudelijk gesprek, waardoor steeds vaker in alle lagen eigen beslissingen en initiatief wordt genomen. We stimuleren de teams om te vieren wat goed gaat en werken steeds nauwer samen met de eigen ontwikkelcoaches van de Zellingen. Stadstrainers heeft een stimulerende en enthousiasmerende rol, we zetten mensen in hun kracht en creëren binnen teams de basis om te groeien. We zijn voor de menselijke kant van de zorg en werken met een positieve inslag.

Onze verpleeghuisinterventies zijn begonnen met een foto-interventie waarbij medewerkers met een fotocamera vastlegden wat de momenten waren die er voor hen persoonlijk ‘toe doen’. Deze foto’s werden gepresenteerd op een weekbord en wekelijks ververst, met de teams gingen we aan de hand van de foto’s in gesprek. De bewoners en familie genoten van het inkijkje in het dagelijks leven op de afdeling via het fotobord.  

Inmiddels hebben we beeldende interventies ontwikkeld rondom diverse thema’s. Het liefst doen we geen ‘projectje’, maar dragen we in de breedte bij aan persoonsgerichte zorg binnen een organisatie en maken we samen een aanpak.  

Aanpak

Stadstrainers heeft o.a. de werkvormen ontwikkeld op de volgende thema’s:

1.
Werkmotivatie en werkplezier
2.
Persoonsgerichte zorg
3.
Familie participatie
4.
Rolverdeling & communicatie.
5.
Toekomstplannen ontwikkelen met zorgteams

Partners