Communicatieve tools voor het sociale domein

8
Tools ontwikkeld
8
Sociale vraagstukken
4
Organisaties

Vanuit onze beeldende interventies waarbij aandacht is voor zorgvuldige communicatie en werkboeken of presentatiemateriaal zorgvuldig is vormgegeven, kregen we steeds vaker de vraag om mee te denken over communicatievraagstukken. Zo zijn we gestart met het vormgeven van communicatieve tools voor het sociale domein a.d.h.v. concrete vraagstukken. Stuk voor stuk zijn de oplossingen gebruiksvoorwerpen, ingezet in informele gesprekken en hulpverlening.  

  1. De DigiBeterKoffer – koffer om ouderen kennis te laten maken met e-health producten.
  1. Het Ik-Doe-Mee boek – doe-boek voor ouderen die WMO-ondersteuning krijgen van SOL.  
  1. De 75+ gesprekstafel – gesprekstafel voor informele- en interactieve gesprekken met ouderen.
  1. Financiële APK gesprekstool – gespreksblad voor financiële hulp door SOL  
  1. Praatplaat onbegrepen gedrag – Handvat voor overleg over onbegrepen gedrag
  1. Persoonsgerichte zorg brainstormbord – voor multidisciplinair brainstormen in de zorg
  1. Familie oproepenbord – voor vragen om ondersteuning van familie in de zorg
  1. Familie rollenkaarten – voor samenwerking met familie in de Zorg

Partners: SOL netwerk – De Zellingen  

Aanpak

Iedere tool wordt uitgewerkt in stappen

1.
Vraag uitwerken (eventueel met klankbordgroep)
2.
Conceptontwikkeling
3.
Pilot
4.
Uitrol binnen de organisatie
5.

Partners