Mijn Amsterdam

Opdrachtgever:

Gemeente Amsterdam – experimentenprogramma i.h.k.v. Aanpak Eenzaamheid.

Samenwerkingspartner(s):

De Regenboog Groep

Projectbegeleiders

Stadstrainer Rik Moonen, Stadstrainer Julia Teekens & medewerkers Regenboog Wendy Runhaar en Bianca Koster.

Een groepsactiviteit voor bezoekers van inloophuizen van de Regenboog. In deze inloophuizen kunnen Amsterdammers terecht die om diverse redenen in (sociale) armoede leven en vaak dak- en/of thuisloos zijn. In 2 inloophuizen gaan de Stadstrainers met een kleine groep (5 tot 10) bezoekers aan de slag. In 6 bijeenkomsten werken ze samen aan een persoonlijk boekje over hun dagelijks leven. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en krijgen een polaroidcamera mee om foto’s te maken, en een werkmap om hun verhaal op papier te zetten. De groep presenteert de verhalen en de publicatie zelf tijdens een open dag van het inloophuis. Zo kunnen de boekwerkjes ook verspreid worden onder een breder publiek. Op die manier kan het publiek zien dat dak- en thuislozen ook Amsterdammers zijn met dezelfde wensen en dromen, net als iedereen!

Door samen bezig te zijn met hun persoonlijke verhalen worden de deelnemers weer op hun eigen achtergrond gewezen, en hebben weer het gevoel dat ze er mogen zijn. Zo ontstaat er een duurzaam onderling contact en komen er ongekende kwaliteiten naar boven. Ook wordt duidelijk voor deelnemers dat ze niet alleen zijn, en nog meer dan zij eerst dachten hun leven voor een groot deel in eigen handen hebben

“Doordat we aangesproken werden op wie we zijn en wat we belangrijk vinden ben ik anders naar mijn eigen leven gaan kijken en ik weet nu ook meer over mijn medebezoekers. Dat voelt goed!”

Deelnemer Adam

“De deelnemende bezoekers leven ervan op en gaan zich ook actiever opstellen, met name Adam vind het super dat hij voor zoiets gevraagd wordt. Hij heeft weinig contact in de inloop en nu is dat anders. Felix is sinds zijn deelname ook gevraagd in de locatieraad en niet meer stil te krijgen!”

Wendy Runhaar (dag coördinator de princehof)

"De bezoekers van de regenboog zijn en voelen zich vaak onzichtbaar in de maatschappij. In het contact dat zij hebben met professionals op de weg terug vormen hun problemen het grootste onderwerp van gesprek. Onbedoeld voelen zij zich daardoor ook niet gezien als mens, maar als probleemgeval. Met mijn Amsterdam wilde de stadstrainers deze groep een handvat bieden om zichzelf anders te presenteren, andere deelgenoot te maken van wie zij ook zijn"

Rik Moonen

Werkvorm:

Mijn verhaal – Bezoekers van …. (inloopcentra)

is een verhalenproject voor een groep bezoekers van hetzelfde inloopcentrum. Mensen met uiteenlopende persoonlijke problemen, die zich mede daardoor niet gezien voelen door anderen en een laag zelfbeeld hebben. Het project gaat ervanuit dat achter je eigen verhaal en dus achter jezelf kunnen staan een belangrijke sleutel is om zelf vorm en inhoud te kunnen geven aan je leven. Daarom staat het vastleggen en delen van dit persoonlijke verhaal centraal.