Het verhaal als methode - jij en de mensen voor wie je werkt

Opdrachtgever:

Coalitie Erbij Rotterdam

Samenwerkingspartner(s):

Stichting Pluspunt, Theater Formaat, Museum Rotterdam

Projectbegeleiders

Stadstrainer Rik Moonen

Stadstrainers zet in haar trajecten het persoonlijke verhaal van de Stadsbewoner en/ of de professional in als methode om hen handvatten te bieden om zichzelf zichtbaar te maken. Coalitie Erbij Rotterdam ziet het effect van de werkwijze bij Stadstrainers en ook bij andere Rotterdamse initiatieven. In 2017 hebben Stadstrainers daarom een kleine verkenning mogen doen naar "Het verhaal als methode", waarin Theater Formaat, Museum Rotterdam, Stichting Pluspunt Senior en Stadstrainers als best practices zijn uitgelicht. Deze verkenning kunt u hier terugvinden. Het doel was om voor zorg- en welzijnsprofessionals en de organisaties waarvoor zij werken inzichtelijk te maken wat "Het verhaal als methode" hen te bieden heeft. Ook daagt het onderzoek uit tot intensievere samenwerking tussen de best practices en de Rotterdamse organisaties.

In 2018 werd Stadstrainers gevraagd om een workshopserie op te zetten voor vrijwilligers en professionals uit de achterban van de Coalitie. Op deze pagina deel 1:

Het verhaal als methode – jij en de mensen voor wie je werkt

Als zorg- en/of welzijnsprofessional werk je vaak voor vast omlijnde doelgroepen. Mensen met overeenkomende kenmerken worden als doelgroep omschreven. Als professional weet je dat in de praktijk iedere persoon binnen een doelgroep anders is. Mensen willen aangesproken worden op wie ze zijn. Het verhaal als methode geeft mensen die zich moeilijk kunnen uiten een stem. Voor jou is Het verhaal als methode een handvat om te komen tot samenwerking met de mensen binnen jouw doelgroep. Voor hen is het een handvat om te komen tot meer zelfvertrouwen in het uiten van hun eigen verhaal, in het zelf(standig) vertellen wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. 

"Mooi dat de workshop start met een persoonlijk verhaal uit je dagelijks werk, dat legt de focus direct op je eigen werksituatie"

Ivo Brandsen - Adjunct directeur SOL netwerk

Werkvorm:

Het verhaal als methode

Stadstrainers gebruikt niet alleen in haar eigen trajecten het verhaal als methode, wij geven onze manier van werken ook door aan anderen. Zo leren zorg- en welzijnsprofessionals, al spelenderwijs “Het verhaal als methode” toe te passen in hun dagelijkse werk.