Een week in Liduina

Opdrachtgever:

Laurens Liduina

Samenwerkingspartner(s):

Laurens Liduina

Projectbegeleiders

Stadstrainer Rik Moonen

“Een week in Liduina” is een training voor medewerkers en vrijwilligers van Laurens Liduina in de vorm van een fotoproject. De groep bestaat uit medewerkers met diverse functies: van verpleegkundige tot vrijwilliger in de keuken, van huishoudelijke hulp tot muziektherapeut. We dagen deze groep via een 4-delige workshop uit om in foto’s het dagelijks leven in het verpleeghuis vast te leggen. Daarbij is het vooral de bedoeling dat ze oog hebben voor de geluksmomentjes van de bewoners, waar zij met trots naar kijken. Tijdens de volgende workshops gaan we met elkaar in gesprek over de foto’s. Op die manier komen we samen achter het antwoord op de vraag “waar doen we het voor?”.

Na de eerste 2 bijeenkomsten presenteren de medewerkers de foto’s zelf op een fotopaneel, in de vorm van een weekverslag “Een week in Liduina”. Ze kunnen de foto’s zelf printen op locatie, en ze vervolgens van tekst en uitleg voorzien. Daarna werken we toe een familieavond, waarop de deelnemers zichzelf voorstellen en met trots vertelden wat hun motivatie is om in Liduina te werken en wat hun toegevoegde waarde is. De foto’s worden in de presentatie gebruikt om dit verhaal te onderschrijven. De foto’s die van het bord verdwijnen worden na afloop bij de geportretteerde bewoners achtergelaten in een klein album. Dat dient ook als aandenken voor de familie wanneer de bewoner komt te overlijden.

De foto’s zorgen voor leuke spontane communicatie tussen medewerkers en mantelzorgers, mantelzorgers zien wat er in het huis gebeurt en hebben een beter beeld van de oude dag van hun naaste. Dit zorgt automatisch ook voor meer waardering voor hun werk.

“We zijn bewuster gaan kijken naar ons dagelijks werk, door het maken van de foto’s staan we stil bij wat er gebeurd en wat wij toevoegen aan het dagelijks leven van de bewoners.”

– Deelnemersgroep Liduina

Werkvorm:

Een week in ...

Een week in … is een 4-delige training in de vorm van een fotoproject voor medewerkers en vrijwilligers werkzaam in hetzelfde verpleeghuis over werkplezier en levendig communiceren met bewoners en familie. De deelnemers leggen op foto het dagelijks leven in het verpleeghuis vast en delen dit o.a. via een centraal opgehangen fotobord met bewoners en familie. Daarnaast wordt de groep uitgedaagd om aan de hand van de foto’s zowel individueel als als groep te benoemen waar ze het voor doen!