Praktijkleergang: De zorg van dichtbij

Opdrachtgever:

Traineeprogramma gemeente Rotterdam

Samenwerkingspartner(s):

Laurens Liduina

Projectbegeleiders

Stadstrainer Rik Moonen

Op aanvraag van het traineeprogramma van de gemeente Rotterdam organiseerde Stadstrainers een praktijkleergang op maat voor de 33 nieuwe trainees van de gemeente Rotterdam op 2 november 2016, tijdens hun introductieweek stonden zij een dagdeel in de dagelijkse zorgpraktijk van verpleeghuis Laurens Liduina. Vanuit hun eigen diversiteit in achtergronden werden zij verdeeld in kleine groepen om aan de slag te gaan met concrete zorg- en welzijnsvraagstukken die leven in Laurens Liduina (en in andere verpleeghuizen) een zorglocatie met hoofdzakelijk bewoners met dementie. Diverse praktijkbegeleiders (medewerkers/mantelzorgers/vrijwilligers van het verpleeghuis) daagde hen uit om hun persoonlijke kwaliteiten in te zetten in samenwerking met elkaar en deze stakeholders op locatie.

De 5 uitdagingen, geformuleerd met het personeel van Liduina:

  • balans creëren tussen veiligheid en vrijheid in het leven van de bewoner.
  • betere samenwerking organiseren tussen zorg/bewoner/mantelzorger en vrijwilliger
  • kan Liduina voorzien in gezamenlijke behoeften van bewoners en wijkbewoners?
  • ‍hoe kunnen we de jeugd eerder laten kennismaken met de zorg, zodat ze, als ze voor de zorg kiezen, zij die keuze bewust maken? 
  • ‍hoe prikkel je de burgers en bedrijven in de buurt van Laurens Liduina tot dementievriendelijkheid en hoe kan Liduina een kenniscentrum zijn voor hen op het gebied van dementie? 

Het doel van deze traineemiddag: 33 nieuwe trainees van de gemeente Rotterdam ervaring op laten doen met de dagelijkse zorgpraktijk. En hen tegelijkertijd laten fungeren als frisse blik op die zorgpraktijk. Zonder de bagage van de veranderingen in de zorg die het personeel bij zich draagt, en met hun eigen bagage, bestaande uiteenlopende kennis door de grote diversiteit aan vooropleidingen en hun enthousiasme, naar die zorg laten kijken. Op die manier geven zij het personeel, dat voor de begeleiding van de middag zorgt, een andere kijk op hun dagelijks werk.

“Je verwacht van hoogopgeleide jonge mensen ook wel dat ze enthousiast zijn, maar ze zijn er echt voor gegaan”

Locatiemanager Christien Baas-Borsje

Werkvorm:

Diversen

Naast een aantal vaste werkvorvormen die we op diverse plekken inzetten doen we ook veel op maat, vaak eenmalige projecten of workshops, workshopseries of praktijkmiddagen. Deze ontwerpen we op maat op basis van een vraag van de organisatie, of om zorg- en welzijnsproffesionals kennis te laten maken onze manier van werken.